Công Ty TNHH Quà Đẹp đồng hành cùng chương trình: Báo chí cùng Doanh nghiệp chung tay Bảo vệ Môi trường