Kỉ niệm chương

 • Kỷ niệm chương ăn mòn 1

  0 out of 5

  – Kỷ niệm chương ăn mòn cao cấp
  – Chất liệu: Đồng Italia
  – Màu sắc: vàng gold
  – Kích thước: 30x25cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

 • Kỷ niệm chương đồng của Italia 1

  5.00 out of 5

  – Kỷ niệm chương cao cấp
  – Chất liệu: Đồng Italia
  – Màu sắc: vàng gold
  – Kích thước: 20x25cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  540,000 
 • Kỷ niệm chương đồng của Italia 10

  0 out of 5

  – Kỷ niệm chương cao cấp
  – Chất liệu: Đồng Italia
  – Màu sắc: vàng gold
  – Kích thước: 20x25cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  540,000 
 • Kỷ niệm chương đồng của Italia 12

  0 out of 5

  – Kỷ niệm chương cao cấp
  – Chất liệu: Đồng Italia
  – Màu sắc: vàng gold
  – Kích thước: 20x25cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  480,000 
 • Kỷ niệm chương đồng của Italia 13

  0 out of 5

  – Kỷ niệm chương cao cấp
  – Chất liệu: Đồng Italia
  – Màu sắc: bạc
  – Kích thước: 20x25cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  540,000 
 • Kỷ niệm chương đồng của Italia 14

  0 out of 5

  – Kỷ niệm chương cao cấp
  – Chất liệu: Đồng Italia
  – Màu sắc: xanh blue
  – Kích thước: 20x25cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  540,000 
 • Kỷ niệm chương đồng của Italia 15

  0 out of 5

  – Kỷ niệm chương cao cấp
  – Chất liệu: Đồng Italia
  – Màu sắc: vàng gold
  – Kích thước: 20x25cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  540,000 
 • Kỷ niệm chương đồng của Italia 16

  0 out of 5

  – Kỷ niệm chương cao cấp
  – Chất liệu: Đồng Italia
  – Màu sắc: vàng gold
  – Kích thước: 20x25cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  480,000