Quà tặng gỗ cao cấp

 • Bút và hộp bút gỗ 1

  0 out of 5

  – Bút và hộp bút gỗ cao cấp
  – Chất liệu: gỗ maple
  – Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
  – Kích thước hộp: 16.5 x 5.5 x 2cm.
  – Kích thước bút: 14×1.2cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  255,000 
 • Bút và hộp bút gỗ 10

  0 out of 5

  – Bút  gỗ cao cấp
  – Chất liệu: gỗ maple
  – Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
  – Kích thước bút: 14×1.2cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  125,000 
 • Bút và hộp bút gỗ 11

  0 out of 5

  – Bút và hộp bút gỗ cao cấp
  – Chất liệu: gỗ maple
  – Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
  – Kích thước hộp: 16.5 x 5.5 x 2cm.
  – Kích thước bút: 14×1.2cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  255,000 
 • Bút và hộp bút gỗ 12

  0 out of 5

  – Bút và hộp bút gỗ cao cấp
  – Chất liệu: gỗ hương
  – Màu sắc: màu nâu đỏ
  – Kích thước hộp: 16.5 x 5.5 x 2cm.
  – Kích thước bút: 14×1.2cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

 • Bút và hộp bút gỗ 13

  0 out of 5

  – Bút và hộp bút gỗ cao cấp
  – Chất liệu: gỗ maple
  – Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
  – Kích thước hộp: 16.5 x 5.5 x 2cm.
  – Kích thước bút: 14×1.2cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  255,000 
 • Bút và hộp bút gỗ 2

  0 out of 5

  – Bút và hộp bút gỗ cao cấp
  – Chất liệu: gỗ maple
  – Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
  – Kích thước hộp: 16.5 x 4.5 x 2cm.
  – Kích thước bút: 14×1.2cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  175,000 
 • Bút và hộp bút gỗ 3

  0 out of 5

  – Bút gỗ cao cấp
  – Chất liệu: gỗ maple
  – Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
  – Kích thước bút: 14×1.2cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  125,000 
 • Bút và hộp bút gỗ 4

  0 out of 5

  – Bút và hộp bút gỗ cao cấp
  – Chất liệu: gỗ maple
  – Màu sắc: màu gỗ tự nhiên
  – Kích thước hộp: 16.5 x 5.5 x 2cm.
  – Kích thước bút: 14×1.2cm
  – Thiết kế nội dung và khắc laser theo yêu cầu của khách hàng

  255,000